Typové označení

Skříň pro nožové pojistky s pojistkovým spodkem na přípojnice

 
default message