Yangın durumunda bile enerji temini için

Yangın durumunda yangına karșı direnç ve izolasyon koruması

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube