Kablovska razvodna kutija

K 1205

  • 16 – 150 mm², Cu/Al 3~
  • sa terminalima
  • 5-polni po polu 2 x 16 – 150 mm², 4 x 16 – 70 mm², provodnici se mogu postaviti sa prednje strane u terminal, za tehnologiju terminala pogledajte tehničke podatke za DK kablovske razvodne kutije
  • može se plombirati
  • Montažne kablovske armature, montažne prirubnice i ostalu dodatnu opremu naručiti zasebno prema potrebi
  • Aluminijumski provodnici moraju pre priključivanja biti pripremljeni prema važećim tehničkim preporukama, pogledajte Tehničke informacije o aluminijumskim provodnicima.
  • za zaštićenu instalaciju
  • Nijansa boje: siva, RAL 7035
default message