Kablovska razvodna kutija

K 2404

  • 25 – 240 mm², Cu/Al 3~
  • sa terminalima
  • 4-polni po polu 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25 – 120 mm², provodnici se mogu postaviti sa prednje strane u terminal, za tehnologiju terminala pogledajte tehničke podatke za DK kablovske razvodne kutije
  • može se plombirati
  • Montažne kablovske armature, montažne prirubnice i ostalu dodatnu opremu naručiti zasebno prema potrebi
  • Aluminijumski provodnici moraju pre priključivanja biti pripremljeni prema važećim tehničkim preporukama, pogledajte Tehničke informacije o aluminijumskim provodnicima.
  • za zaštićenu instalaciju
  • Nijansa boje: siva, RAL 7035
default message