Komplet terminala

DK KS 25

  • Oblast terminala 6-35 mm², Cu
  • Terminal sa po 2 mesta na svakom polu
  • 5-polni sa polovima od 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
  • Strujni kapacitet: 102 A
  • za ugradnju u kablovske razvodne kutije
  • za DK 25...., KF 25...., EB 25..
  • kompletno sa elementima za pričvršćivanje
default message