Terminal

DK KL 02

  • Oblast terminala 1,5-4 mm², Cu
  • Terminal sa po 2 mesta na svakom polu
  • 5-polna sa polovima od po 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
  • Strujni kapacitet: 20 A
  • za ugradnju u kablovske razvodne kutije preko držača terminala
  • primenjuje se na držačima terminala DK KH 02, DK KH 04 i DK KH 06




default message