Noseća šina

DK TS 25

  • Noseća šina
  • za DK 25...., KF 25...., EB 25..
  • za instalaciju rednih terminala
  • sa zavrtnjima za pričvršćenje
default message