Noseća šina

DK TS 04

  • Noseća šina
  • za DK 04 ...., KF 04...., EB 04..
  • za instalaciju rednih terminala
  • sa zavrtnjima za pričvršćenje
default message