Kućište električnog brojila

FP 2211

 • maks. ugradna dubina 136 mm
 • sa ugrađenim učvršćenjem za brojilo i zavrtnjima za pričvršćivanje brojila
 • Veličina kućišta 2
 • Koristi se u područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama
 • za brojila s tri tačke učvršćenja
 • sa transparentnim vratima
 • Zatvarač za vrata sa alatnim režimom rada
 • Uređaj za plombiranje vrata, naručiti zasebno
 • Konektor kućišta: 4 komada
 • Kompleti ploča za zatvaranje, pojedinačne ploče za zatvaranje i montažne prirubnice naručiti zasebno
 • Materijal: PC (polikarbonat)
 • Klasa zaštite: II
 • Nijansa boje: siva, RAL 7035




default message