Mi - system rozdzielnic skrzynkowych

 • Obiekt: jaskinia w Niemczech

  Miejsce zastosowania: wewnątrz jaskini

  Szczegóły: rozdzielnica zapewniająca zasilanie oświetlenia w jaskini. Skrzynki z kolorowymi pokrywami wykonywane są na zlecenie jednej z polskich kopalni.

  Wymagania: Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: elektrownia konwencjonalna w Polsce

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice odporne na wibracje i pracujące w wysokiej temperaturze otoczenia

  Wymagania: rozdzielnica, w zestawieniu z generatorem, zapewniająca możliwie maksymalną ciągłość zasilania

   
 • Obiekt: Colkopalnia węgla kamiennego, Czechy

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnica Mi z wbudowanymi przyciskami i kontrolkami do sterowania procesami produkcyjnymi

  Wymagania: modułowy system obudów posiadających wysoką ochronę przed wpływami otoczenia. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Obudowa z II klasą ochronności, ważną w obszarach z pyłem węglowym, zanieczyszczeniami i z wilgocią..

   
 • Obiekt: kopalnia cynku i ołowiu, Polska

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice narażone na ekstremalną ilość pyłu i zanieczyszczeń

  Wymagania: modułowy system obudów z oddzielnymi pokrywami, aby w razie potrzeby otwierać tylko pojedyncze części rozdzielnicy ze względu na duże zapylenie otoczenia i możliwe awarie styczników z powodu pyłów. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę, wysoka odporność na uderzenia, odporność na temperaturę i promieniowanie UV oraz korozję.

   
 • Obiekt: elektrownia wiatrowa w Indiach

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice posiadają zintegrowane gniazda CEE

  Wymagania: modułowy system obudów posiadający wysoką ochronę przed wpływami otoczenia. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję. Obudowy z izolacją ochronną.

   
 • Obiekt: rurociąg ropy naftowej w Kuwejcie

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna na pustyni

  Szczegóły: rozdzielnica Mi z pokrywą na zawiasach do sterowania urządzeniami filtrującymi

  Wymagania: niezawodna i efektywna instalacja zapewniająca bezpieczeństwo działania w ektremalnych warunkach otoczenia. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję i promieniowanie UV.

   
 • Obiekt: plac przeładunkowy w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna z dachem ochronnym

  Szczegóły: rozdzielnica Mi do sterowania i zasilania pomp do załadunku i rozładunku tankowców i pociągów

  Wymagania: Niezawodne i efektywne zasilanie stacji pomp, które utrzymują stałe ciśnienie ropy naftowej w rurociągu. Ponadto nieodzowne są precyzyjne pomiary ilości przepływającej cieczy, ciśnienia i innych parametrów. Wymagane jest zastosowanie modułowego systemu rozdzielnic pozwalającego na łatwą rozbudowę w razie potrzeby. Konieczne jest zastosowanie przezroczystych pokryw umożliwiających odczytywanie parametrów bez konieczności zdejmowania pokryw.
  Solidna obudowa z poliwęglanu w stopniu ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) oraz korozję i promieniowanie UV. Obudowy z izolacją ochronną.

   
 • Obiekt: rafineria ropy naftowej, Polska

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna z dachem ochronnym

  Szczegóły: rozdzielnica Mi zapewniająca zasilanie urządzeń poza obszarami narażonymi na eksplozje

  Wymagania: modułowy system obudów o wysokim stopniu ochrony przed wpływami otoczenia do permanentnego zasilania procesów produkcyjnych. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję. Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: stacja benzynowa w Czechach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna z dachem ochronnym

  Szczegóły: rozdzielnice Mi zapewniające zasilanie dystrybutorów na stacji benzynowej, oświetlenia, myjni oraz systemu monitoringu.

  Wymagania: modułowy system obudów o wysokim stopniu ochrony przed wpływami otoczenia. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję.
  Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: cementownia w Indiach

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w maksymalnie zapylonym środowisku

  Szczegóły: modułowy system obudów z oddzielnymi pokrywami umożliwiający otwieranie pojedynczych przestrzeni przyłączeniowych, podczas gdy pozostałe są bezpiecznie zamknięte i zakryte

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu.

   
 • Obiekt: zakłady przemysłu chemicznego w Czechach

  Miejsce zastosowania: instalacja zewnętrzna

  Szczegóły: zasilanie pomp, elektrozaworów i oświetlenia

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Modułowy system obudów, z którego można łatwo zbudować dowolnych rozmiarów rozdzielnicę, uwzględniając przy tym możliwości przestrzenne w miejscu instalacji. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę, wysoka odporność na uderzenia, odporność na temperaturę, promieniowanie UV i korozję

   
 • Obiekt: fabryka tekstyliów w Indiach

  Miejsce zastosowania: instalacja wewnętrzna w hali produkcyjnej

  Wymagania: wysoki stopień ochrony przez pyłami powstającymi podczas procesów produkcyjnych. Zapewnione bezpieczne i permanentne zasilanie maszyn tkackich

   
 • Obiekt: przenośne zasilanie na plac budowy

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna na czas budowy

  Szczegóły: metalowa konstrukcja z dachem ochronnym i uchwytami do przenoszenia i transportowania na wysokości, gniazda trójfazowe i jednofazowe, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-4. Stopień ochrony IP 44 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08). Solidne oraz stabilne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję.

   
 • Obiekt: lotnisko w Indiach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice Mi z dachem ochronnym

  Wymagania: produkty wysokiej jakości zapewniające bezusterkową pracę portu lotniczego. Rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08). Solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję oraz promieniowanie UV.

   
 • ,

  Obiekt: sieć anten telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, Ukraina

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice z dachem ochronnym

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1 o wysokim stopniu ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody, wysoka odporność na uderzenia (IK 08). Solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję.

   
 • Obiekt: oczyszczalnia ścieków w Chinach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice Mi z dachem ochronnym

  Wymagania: rozdzielnice do zasilania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Rozmieszczone w kilku lokalizacjach, poddane działaniu agresywnych gazów i intensywnej wilgoci.

   
 • Obiekt: stacja transformatorowa w Malezji

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: skrzynki Mi zastosowane jako obudowy z zaciskami

  Wymagania: modułowy system obudów, z którego można łatwo zbudować dowolnych rozmiarów rozdzielnicę, uwzględniając przy tym możliwości przestrzenne w miejscu instalacji. Rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08). Solidne obudowy, odporne na korozję i promieniowanie UV.

   
 • ,

  Obiekt: stacje metra w Nanjin i Tjan Jin, Chiny

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: w budynkach biurowych, w halach remontowych i na stacjach metra zainstalowano ponad 150 rozdzielnic Mi do zasilania sterowania ruchem i kilkaset rozdzielnic KV, które zapewniają prawidłowe działanie klimatyzacji, systemów sygnalizacyjnych, oświetlenia i tablic infomacyjnych.

   
 • Obiekt: oczyszczalnia ścieków w Gdańsku, Polska

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice Mi o stopniu ochrony IP 65 z dachem ochronnym do zasilania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Rozmieszczone w kilku lokalizacjach, poddane działaniu agresywnych gazów i intensywnej wilgoci.

  Wymagania: Stabilna obudowa o wysokim stopniu ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia, promieniowanie UV i korozję.

   
 • Obiekt: ubojnia trzody chlewnej w Rosji

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w środowisku zawierającym amoniak

  Szczegóły: na swojej drodze do hali ubojni zwierzęta muszą pokonać widoczny na zdjęciu korytarz

  Wymagania: rozdzielnica wykonana z materiałów odpornych na działanie amoniaku. Modułowy system obudów o wysokim stopniu ochrony 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję.

   
 • Obiekt: farma trzody chlewnej, Austria

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w środowisku zawierającym amoniak

  Szczegóły: duża zawartość amoniaku w chlewni

  Wymagania: rozdzielnica wykonana z materiałów odpornych na działanie amoniaku. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję. Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: tuczarnia bydła rzeźnego, Ukraina

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w środowisku zawierającym amoniak

  Szczegóły: duża zawartość amoniaku w budynku. Rozdzielnica sterująca taśmą transportową do usuwania odchodów.

  Wymagania: rozdzielnica wykonana z materiałów odpornych na działanie amoniaku. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję. Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: zakłady przetwórstwa mięsnego w Rosji

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w środowisku zawierającym amoniak

  Szczegóły: rozdzielnica zapewniająca zasilanie wentylacji, chłodni, oświetlenia i maszyn do obróbki mięsa

  Wymagania: rozdzielnica wykonana z materiałów odpornych na działanie amoniaku. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję. Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: port oceaniczny w południowo-wschodniej Azji

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna z dachem ochronnym

  Szczegóły: rozdzielnica pracująca w silnie zasolonym środowisku

  Wymagania: modułowy system obudów posiadających wysoką ochronę przed wymagającymi warunkami otoczenia. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję i promieniowanie UV. Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: port w Nansha, Chiny

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnica MI ze zintegrowanymi gniazdami CEE do zasilania kontenerów chłodniczych na lądzie

  Wymagania: modułowy system obudów posiadających wysoką ochronę przed wymagającymi warunkami otoczenia. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję i promieniowanie UV. Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: parking podziemny w Czechach

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna, przy dużej wilgotności powietrza

  Szczegóły: rozdzielnice z wbudowanymi gniazdami CEE i zabezpieczeniami nadprądowymi oraz różnicowo-prądowymi

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję.

   
 • Obiekt: blok mieszkalny w Chinach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: obudowy licznikowe Mi zastosowane do pomiaru zużycia prądu w mieszkaniach. System modułowy umożliwia rozbudowę w dowolnym czasie.

  Wymagania: obudowy z przezroczystymi pokrywami do szybkiego i łatwego odczytywania liczników prądu bez otwierania rozdzielnicy. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję. Izolacja ochronna.

   
 • Obiekt: kompleks gastronomiczno-handlowy, Turcja

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: przezroczyste pokrywy do szybkiego i łatwego odczytania liczników prądu bez konieczności otwierania obudowy.

  Wymagania: stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję i promieniowanie UV. Izolacja ochronna. Materiał trudnopalny i samogasnący, próba rozżarzonego drutu - 960° C.

   
 • Obiekt: budynki uniwersytetu w Indiach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna z dachem ochronnym

  Szczegóły: rozdzielnice Mi zostały zmontowane plecami do siebie i zapewniają zasilanie kilkunastu budynków uniwersyteckich

  Wymagania: stabilny system obudów do instalacji na zewnątrz o wysokim stopniu ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia, promieniowanie UV i korozję.

   
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube