Infrastruktura

Elektrownie, dworce i stacje metra, lotniska, tunele i ulice, sieci telekomunikacyjne, instalacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, szpitale, centra handlowe, biznesu i rozrywki to niezbędne inwestycje w rozwijających się systemach gospodarczych. Do pewnego i długotrwałego działania takiej infrastruktury konieczne są produkty pewne i dobrej jakości. Z tego względu bardzo często używane są produkty firmy Hensel.
 • Obiekt: oświetlenie uliczne w Indiach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: instalacja puszek odgałęźnych KF bezpośrednio na masztach oświetleniowych

  Wymagania: odporność na uderzenia i inne wpływy zewnętrzne. Wysoki stopień ochrony IP 66 - odporność na pył i ochrona przed silnymi strumieniami wody. Puszki odporne na korozję i promieniowanie UV, trudnopalne, samogasnące. Długotrwała, maksymalna ochrona.

   
 • Obiekt: tunel metra w Sztokholmie, Szwecja

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej

  Szczegóły: puszki odgałęźne FK do podtrzymania funkcji podczas pożaru

  Wymagania: podtrzymanie działania urządzeń takich jak windy, wentylatory, alarmy, oświetlenie awaryjne w ciągu 30 lub 90 minut od wybuchu pożaru, żeby ludzie mogli opuścić obiekt, a służby ratunkowe wkroczyć do akcji

   
 • Obiekt: elektrownia wodna w Malezji

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: instalacja elektryczna współpracująca z instalacją wodną

  Wymagania: odporność na uderzenia i inne wpływy zewnętrzne. Wysoki stopień ochrony IP 66 - odporność na pył i ochrona przed silnymi strumieniami wody. Puszki odporne na korozję i promieniowanie UV, trudnopalne, samogasnące. Długotrwała, maksymalna ochrona.

   
 • Obiekt: przenośne zasilanie na plac budowy

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna na czas budowy

  Szczegóły: metalowa konstrukcja z dachem ochronnym i uchwytami do przenoszenia i transportowania na wysokości, gniazda trójfazowe i jednofazowe, zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-4. Stopień ochrony IP 44 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08). Solidne oraz stabilne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję.

   
 • Obiekt: lotnisko w Indiach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice Mi z dachem ochronnym

  Wymagania: produkty wysokiej jakości zapewniające bezusterkową pracę portu lotniczego. Rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08). Solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję oraz promieniowanie UV.

   
 • ,

  Obiekt: sieć anten telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, Ukraina

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice z dachem ochronnym

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1 o wysokim stopniu ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody, wysoka odporność na uderzenia (IK 08). Solidne obudowy z poliwęglanu, odporne na korozję.

   
 • Obiekt: oczyszczalnia ścieków w Chinach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice Mi z dachem ochronnym

  Wymagania: rozdzielnice do zasilania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Rozmieszczone w kilku lokalizacjach, poddane działaniu agresywnych gazów i intensywnej wilgoci.

   
 • Obiekt: stacja transformatorowa w Malezji

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: skrzynki Mi zastosowane jako obudowy z zaciskami

  Wymagania: modułowy system obudów, z którego można łatwo zbudować dowolnych rozmiarów rozdzielnicę, uwzględniając przy tym możliwości przestrzenne w miejscu instalacji. Rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08). Solidne obudowy, odporne na korozję i promieniowanie UV.

   
 • ,

  Obiekt: stacje metra w Nanjin i Tjan Jin, Chiny

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: w budynkach biurowych, w halach remontowych i na stacjach metra zainstalowano ponad 150 rozdzielnic Mi do zasilania sterowania ruchem i kilkaset rozdzielnic KV, które zapewniają prawidłowe działanie klimatyzacji, systemów sygnalizacyjnych, oświetlenia i tablic infomacyjnych.

   
 • Obiekt: oczyszczalnia ścieków w Gdańsku, Polska

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: rozdzielnice Mi o stopniu ochrony IP 65 z dachem ochronnym do zasilania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Rozmieszczone w kilku lokalizacjach, poddane działaniu agresywnych gazów i intensywnej wilgoci.

  Wymagania: Stabilna obudowa o wysokim stopniu ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia, promieniowanie UV i korozję.

   
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube