Przemysł

Nakłady inwestycyjne ponoszone na instalacje elektryczne na dłuższą metę nie grają roli w porównaniu z wysokimi kosztami awarii mogących wystąpić podczas produkcji. Trudne warunki otoczenia występujące w strefach przemysłowych często stwarzają problemy. Rzeczą niezbędną jest stosowanie w instalacjach elektrycznych zakładu przemysłowego stabilnych i pewnych produktów odpornych na kurz, zanieczyszczenia, wilgoć i korozję. To podstawowy powód, dla którego produkty firmy Hensel są stosowane w przemyśle.
 • Obiekt: stalownia w Indiach

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna

  Szczegóły: zastosowanie puszek odgałęźnych i obudów z przyciskami i kontrolkami na pokrywie. Instalacje zgodne ze standardami brytyjskimi przy użyciu zbrojonych kabli i przyłącza uziemienia

  Wymagania: wysoki stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę, wysoka odporność na uderzenia, odporność na temperaturę, promieniowanie UV i korozję

   
 • Obiekt: zakłady chemiczne w Rumunii

  Miejsce zastosowania: zewnętrzna w środowisku agresywnym

  Szczegóły: puszki KF z poliwęglanu wzmocnianego włóknem szklanym z przyciskami w pokrywie zastosowane do obsługi pomp

  Wymagania: odporność na uderzenia i inne wpływy zewnętrzne. Wysoki stopień ochrony IP 66 - odporność na pył i ochrona przed silnymi strumieniami wody. Puszki odporne na korozję i promieniowanie UV, trudnopalne, samogasnące. Długotrwała, maksymalna ochrona.

   
 • Obiekt: zakłady przemysłu metalurgicznego na Węgrzech

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w strefie o silnym zapyleniu

  Szczegóły: Modułowy system obudów, z którego można łatwo zbudować dowolnych rozmiarów rozdzielnicę, uwzględniając przy tym możliwości przestrzenne w miejscu instalacji. Komfortowa obsługa zainstalowanych aparatów zapewniona jest poprzez drzwiczki, w które wyposażone są wszystkie obudowy.

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Klasa ochronności II. Wysoka odporność na uderzenia, wpływy zewnętrzne i korozję.

   
 • Obiekt: zakłady przemysłu spożywczego w Polsce

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w hali produkcyjnej

  Szczegóły: instalacja z dużą liczbą zabezpieczonych obwodów

  Wymagania: stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i strumienie wody, wysoka odporność na uderzenia

   
 • Obiekt: fabryka niemieckiego producenta samochodów w Chinach

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w hali produkcyjnej

  Szczegóły: rozdzielnica zapewniająca zasilanie robotów na taśmie produkcyjnej

  Wymagania: zastosowanie produktów wysokiej jakości w bezusterkowym procesie produkcyjnym

   
 • Obiekt: fabryka tekstyliów w Indiach

  Miejsce zastosowania: instalacja wewnętrzna w hali produkcyjnej

  Szczegóły: zasilanie maszyn produkcyjnych

  Wymagania: stopień ochrony IP 54 - ochrona przed uciążliwymi złogami pyłów i strumieniami wody, wysoka ochrona przed uderzeniami.

   
 • Obiekt: cementownia w Indiach

  Miejsce zastosowania: wewnętrzna w maksymalnie zapylonym środowisku

  Szczegóły: modułowy system obudów z oddzielnymi pokrywami umożliwiający otwieranie pojedynczych przestrzeni przyłączeniowych, podczas gdy pozostałe są bezpiecznie zamknięte i zakryte

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę. Wysoka odporność na uderzenia (IK 08) i solidne obudowy z poliwęglanu.

   
 • Obiekt: zakłady przemysłu chemicznego w Czechach

  Miejsce zastosowania: instalacja zewnętrzna

  Szczegóły: zasilanie pomp, elektrozaworów i oświetlenia

  Wymagania: rozdzielnice z próbą typu zgodnie z IEC 60 439-1. Modułowy system obudów, z którego można łatwo zbudować dowolnych rozmiarów rozdzielnicę, uwzględniając przy tym możliwości przestrzenne w miejscu instalacji. Stopień ochrony IP 65 - odporność na pył i wodę, wysoka odporność na uderzenia, odporność na temperaturę, promieniowanie UV i korozję

   
 • Obiekt: fabryka tekstyliów w Indiach

  Miejsce zastosowania: instalacja wewnętrzna w hali produkcyjnej

  Wymagania: wysoki stopień ochrony przez pyłami powstającymi podczas procesów produkcyjnych. Zapewnione bezpieczne i permanentne zasilanie maszyn tkackich

   
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube