Partnerzy

Pozostajemy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju

Polska

Jeśli chcesz kupić

  • elementy systemu Mi do samodzielnego montażu rozdzielnic skrzynkowych do 630 A
  • elementy systemu ENYSTAR do samodzielnego montażu rozdzielnic do 250 A
  • puszki odgałęźne
  • małe obudowy i rozdzielnice typu KV lub KG
  • dławnice

zwróć się do współpracującej z nami hurtowni:

WYKAZ HURTOWNI

Poinformuj nas jeśli nie otrzymasz naszych produktów w ciągu kilku dni.
E-mail: hpl@hensel.com.pl
Zwykle czas dostawy do hurtowni nie przekracza 3 dni, a zdarza się, że
wystarczają 24 godziny

Jeśli chcesz kupić

gotową rozdzielnicę do 1000 A

zwróć się do naszego Autoryzowanego Partnera:

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube