Narzędzie do obliczania dopuszczalnego wzrostu temperatury

Sprawdzenie wzrostu temperatury wg PN-EN 61439-1, część 10.10

typ / temperatura

Straty mocy emitowane przez zainstalowane urządzenia

2.1 Urządzenia firmy Hensel (pierwotnego producenta)

 

2.2 Urządzenia montowane przez prefabrykatora rozdzielnicy

 

Straty mocy szyn zbiorczych

Urządzenie
 
Szyny zbiorcze 250 A (5-bieg.)
Szyny zbiorcze 400 A (5-bieg.)
Szyny zbiorcze 630 A (5-bieg.)
 

Straty mocy możliwe do wyemitowania przez obudowy (dane dotyczące temperatur z punktu 1; wartości są ważne dla wszystkich typów instalacji)

 

Obudowy połączone

Dane obiektu (opcjonalnie)

Firma HENSEL gwarantuje poprawność obliczeń, ale nie danych wprowadzonych przez użytkownika.

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube