Støpemasse

GH 0350 | El nr. 12 702 94

  • Støpemassesett, 350 ml
  • for WP 0202 x
  • Støpemasse for påfylling etter endringer eller reparasjoner
  • Holdbarhet på støpemasse til behandling ≥ 12 måneder ved lagertemperatur på 5 - 50 °C
default message
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG