Personvern

Takk for at du interesserer deg for bedriften og nettstedet vårt. Personvern og riktig behandling av personopplysninger er meget viktig for oss. Nedenfor finner du informasjon om registrering og bruk av personopplysninger.

 

1. Registrering av personopplysninger

Personopplysninger er data som tilhører en bestemt person og kan tilordnes denne personen. Blant dette er navn, e-postadresse og telefonnummer. Men også opplysninger om hva man liker, hobbyer, medlemskap eller hvilke andre nettsteder man har vært innom, er personopplysninger.

Som regel kan du se alle internettsidene til Gustav Hensel GmbH & Co. KG uten å oppgi dine personopplysninger. Dersom vi behøver navn, adresse eller andre personopplysninger, vil vi på forhånd informere deg om dette. Vi benytter dine brukerdata for å gjøre servicen til Gustav Hensel GmbH & Co. KG så brukervennlig og enkel som mulig for deg og til å forbedre oss der vi kan.

Hvis du bestemmer deg for å sende personopplysninger til Gustav Hensel GmbH & Co. KG over Internett, for eksempel for å avvikle korrespondanse eller oppgi en bestilling, vil vi behandle dine opplysninger i henhold til de strenge reglene for personvern som gjelder i Tyskland (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO), lovfestet i den nye personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz neu, BDSG-neu) .

Når du besøker vårt nettsted, mottar Gustav Hensel GmbH & Co. KG brukerdata som lagres for sikkerhetsformål. Disse kan eventuelt benyttes til identifisering (for eksempel IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkte nettsteder). Slike data blir evaluert av Gustav Hensel GmbH & Co. KG for å finne ut hva brukerne ønsker og til statistiske formål. I denne prosessen overholder vi den høye sikkerhetsstandarden i den tyske personvernloven for teletjenester (TDDSG) og retningslinjene for personvern for telekommunikasjonsbedrifter (TDSV). Vi evaluerer ikke opplysninger fra enkeltpersoner. Vi bruker anonymiserte opplysninger til statistiske formål.

2. Innsynsrett og kontakt

Du har rett til gratis innsyn i opplysningene vi har lagret om deg samt rett til retting, sperring eller sletting av disse opplysningene. Vennligst ta kontakt med følgende adresse for dette formålet:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefaks: +49 (0) 2723/60052
E-post: datenschutz@hensel-electric.de

Dersom du oppfordrer Gustav Hensel GmbH & Co. KG til ikke lenger å benytte dine opplysninger for å ta kontakt, eller til å slette dem, vil vi respektere dette. Opplysninger som er påkrevet for å utføre et oppdrag eller til økonomiske formål, berøres ikke av oppheving eller sletting. 

Vi ber om forståelse for at oppheving medfører tap av personlig service, siden denne baserer seg på bruk av kundeopplysninger.

3. Informasjonskapsler (cookies)

Gustav Hensel GmbH & Co. KG benytter informasjonskapsler. Cookies er informasjon som sendes tilbake til serveren neste gang du er på nett. Disse er ofte kun lesbare for den serveren de kommer fra.

De øker for det første brukervennligheten til nettstedene, og kommer dermed brukerne til gode (for eksempel lagring av påloggingsdata). For det andre registrerer de statistikk for bruk av nettstedet, som analyseres for å forbedre tilbudet. Brukerne har innflytelse på bruken av informasjonskapsler. De fleste nettlesere er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler automatisk. Denne funksjonen kan når som helst deaktiveres i nettleseren. Du kan stille inn nettleseren din slik at den informerer deg om bruk av informasjonskapsler.

4. Verktøy for nettanalyse - Google Analytics

Nettstedet til bedriften Hensel bruker nettanalysetjenesten Google Analytics. 

Dette gjør det mulig å tilordne opplysninger, sesjoner og interaksjoner på flere enheter til en pseudonym bruker-ID og analysere aktivitetene til brukeren når disse går over flere enheter.

Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler (cookies), tekstfiler som lagres på datamaskinen din og muliggjør en analyse av hvordan du benytter nettstedet. Opplysninger som informasjonskapselen registrerer angående din bruk av dette nettstedet, overføres til og lagres som regel på en av Googles servere i USA. 

Dersom IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, blir IP-adressen din først forkortet av Google i EUs medlemstater. Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen overført til en av Googles servere i USA og forkortet der. 

IP-adressen som overføres av Google Analytics fra nettleseren din blir ikke tilordnet andre opplysninger fra Google. På oppdrag fra driveren av dette nettstedet bruker Google disse opplysningene for å evaluere bruken av nettstedet og opprette rapporter om aktivitetene på nettstedet. Til dette formålet har vi en berettiget interesse for behandling av opplysninger.

5. Nyhetsbrev

På nettstedet vårt kan du abonnere på nyhetsbrevet fra Hensel. For å gjøre dette, må du oppgi e-postadressen din. Videre opplysninger tjener til å optimalisere nyhetsbrevet. Vi bruker opplysningene dine utelukkende til å sende nyhetsbrevet til deg. Du kan avslutte abonnementet når som helst. Nedenfor teksten i hvert nyhetsbrev finner du en lenke til dette formålet. Dersom du klikker på lenken, sletter vi deg fra listen, og du mottar en bekreftelse på e-post.

6. Kontaktskjema / skjema "Motta informasjonsmateriale"

Du kan ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet. Opplysningene du oppgir, brukes kun til å svare på forespørselen din.

Vi tilbyr deg muligheten til å motta informasjonsmateriale på vårt nettsted. Opplysningene du oppgir, kan bli sendt videre til en tjenesteyter som har fått i oppdrag å behandle opplysningene av oss. Vi velger våre tjenesteytere med omhu. De er forpliktet til å overholde tekniske og organisatoriske tiltak som er avtalt med oss.

7. Lenker til andre nettsteder og sosiale medier

Nettstedet til Gustav Hensel GmbH & Co. KG inneholder også lenker til andre nettsteder. Gustav Hensel GmbH & Co. KG har ikke innflytelse på det redaksjonelle innholdet til andre nettsteder eller om driverne av disse overholder personvernforskriftene.

Våre nettsteder inneholder lenker, men ikke plugins, til sosiale nettverk. Disse er Facebook, Twitter og Youtube. Vær oppmerksom på hvilke personvernretningslinjer som gjelder når du bruker disse tjenestene.

8. Endring av personvernretningslinjer

Vi forbeholder oss retten til å tilpasse disse personvernretningslinjene når som helst med fremtidig effekt. Du finner alltid gyldig versjon på vårt nettsted. Gå inn på retningslinjene for personvern med jevne mellomrom og informer deg om hvilke regler som gjelder.


Oppdatert: 05/2018

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG