Impressum

Realisatie:

Scholl Communications AG
SCHOLL COMMUNICATIONS AG, Kehl


Content-Management-System:

Weblication Content-Management-System


Inhoud

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefax: +49 (0) 2723/60052
info@hensel-electric.de

De firma is een commanditaire vennootschap, kantongerecht Siegen HRA 6873.
Persoonlijk verantwoordelijke vennoot is Hensel Verwaltungs-GmbH, kantongerecht Siegen HRB 6140.
Bedrijfsleiding: P. C. Hensel (voorzitter), F. Dubberke, M. Lehr
BTW-nummer: DE 126183638 


Auteursrechten en andere beschermde rechten

De inhoud van deze internetpagina’s is auteursrechtelijk beschermd. Voor niet-commercieel en persoonlijk, intern gebruik mag op één computer een kopie van de informatie van de internetpagina’s worden opgeslagen. Grafische voorstellingen, logo’s, afbeeldingen, enz. mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Gustav Hensel GmbH & Co. KG worden gedownload, vermenigvuldigd, gekopieerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verstuurd, overgebracht of in andere vorm worden gebruikt. De genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of merken zijn. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot schadeclaims en verbodsvorderingen.

Aansprakelijkheid

Gustav Hensel GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor schade, in het bijzonder niet voor directe of indirecte gevolgschade, gegevensverlies, winstderving, systeem- of productiestoringen die het gevolg zijn van het gebruik van deze internetpagina’s of het downloaden van gegevens. Deze afwijzing van aansprakelijkheid geldt niet wanneer bij ontstane schade door het gebruik van de internetpagina’s of het downloaden van gegevens sprake is van opzet of ernstige nalatigheid. Op de door het gebruik van de internetpagina’s ontstane juridische relatie tussen u en Gustav Hensel GmbH & Co. KG is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Bij rechtsgeschillen met bij het handelsregister ingeschreven zakenlieden die het gevolg zijn van het gebruik van deze internetpagina’s, is de bevoegde rechtbank de zetel van Gustav Hensel GmbH & Co. KG in Lennestadt.

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG