Gegevensbescherming

Wij verheugen ons over uw interesse in ons bedrijf en onze website. Gegevensbescherming en met name de bescherming van uw gegevens vinden wij zeer belangrijk. Hieronder willen wij u informeren over de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens.

 

1. Verzamelen persoonsgegevens

Onder 'persoonsgegevens' verstaan we informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden, met andere woorden gegevens die naar een persoon herleid kunnen worden. Daartoe behoren de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer. Maar ook informatie over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites iemand bezocht heeft, behoren tot de persoonsgegevens.

In de regel kunt u alle internetpagina's van de Gustav Hensel GmbH & Co. KG bezoeken zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Als uw naam, uw adres of andere persoonsgegevens in een specifiek geval wel vereist zijn, wordt u daar vooraf op geattendeerd. Uw persoonlijke gebruikersgegevens worden gebruikt om de service van de Gustav Hensel GmbH & Co. KG voor u zo aangenaam mogelijk te maken en te verbeteren.

Indien u besluit uw persoonsgegevens via internet aan de Gustav Hensel GmbH & Co. KG ter beschikking te stellen, zodat bijv. correspondentie afgewikkeld of een bestelling uitgevoerd kan worden, dan wordt met deze gegevens zorgvuldig omgegaan conform de strenge regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in combinatie met de nieuwe Duitse Wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz neu; BDSG-neu). 

Door het bezoeken van de website ontvangt de Gustav Hensel GmbH & Co. KG gebruikersgegevens, die voor veiligheidsdoeleinden worden opgeslagen en mogelijkerwijs een identificatie toelaten (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijdstip en bezochte pagina's). Deze gegevens worden door de Gustav Hensel GmbH & Co. KG geanalyseerd om het gebruikersgedrag te leren kennen en statistieken op te stellen. Daarbij worden bij alle maatregelen de hoge veiligheidsnormen van de Duitse Wet op de gegevensbescherming bij telediensten (Teledienstedatenschutzgesetz; TDDSG) en de Duitse Verordening voor de gegevensbescherming in telecommunicatieondernemingen (Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen; TDSV) in acht genomen. Er vindt geen persoonsgebonden verwerking plaats. De statistische analyse van geanonimiseerde datasets blijft aan ons voorbehouden.

2. Recht op inzage en contact

U hebt recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen gegevens en evt. recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Richt u daartoe aan het volgende adres:

Gustav Hensel GmbH & Co.KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 2723/609-0
Fax: +49 (0) 2723/60052
E-mailadres: datenschutz@hensel-electric.de

Als u de Gustav Hensel GmbH & Co. KG verzoekt uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor verdere contactopname en/of te verwijderen, zal deze overeenkomstig handelen. Gegevens die voor het afwikkelen van een overeenkomst resp. voor commerciële doeleinden dwingend noodzakelijk zijn, blijven door een opzegging resp. een verwijdering onverlet. 

Houd er rekening mee dat in het geval van intrekking de gepersonaliseerde service niet meer kan worden verleend, omdat deze is gebaseerd op het gebruik van klantgegevens.

3. Cookies

De Gustav Hensel GmbH & Co. KG maakt gebruik van cookies. Onder 'cookies' verstaan we informatie die bij het volgende online bezoek wordt teruggezonden aan de server. Elk cookie kan alleen worden gelezen door de server die het eerder heeft opgeslagen.

Cookies hebben enerzijds als doel websites gebruiksvriendelijk te maken voor gebruikers (bijv. opslaan van inloggegevens). nderzijds hebben ze als doel de statistische gegevens van het websitegebruik te registreren en deze te kunnen analyseren teneinde ons aanbod te kunnen verbeteren. De gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Deze functie kan echter te allen tijde in de browser worden gedeactiveerd. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt, zodra er cookies worden verzonden.

4. Webanalysetool – Google Analytics

De webpagina's van de firma Hensel maken gebruik van de webanalyse-service Google Analytics. 

Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten te koppelen aan een gepseudonimiseerde gebruiker-ID en zo de activiteiten van een gebruiker cross-device te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. 

Indien IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de EU vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar ingekort. 

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. In deze doeleinden schuilt ook ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking.

5. Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Hensel. Hiertoe dient u ons uw e-mailadres te verstrekken. De verdere gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Een afmelding voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. Onderaan elke verzonden nieuwsbrief vindt u daartoe de betreffende link. Als u op de link klikt, wissen wij u uit onze mailinglijst en ontvangt u per e-mail de betreffende bevestiging.

6. Contactformulier / formulier 'Informatiemateriaal aanvragen'

U kunt uw verzoeken naar ons sturen via het contactformulier. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek.

Op onze homepage bestaat de mogelijkheid om informatiemateriaal te laten toezenden. De ingevulde gegevens worden mogelijkerwijs verstrekt aan een gegevensverwerker. Wij selecteren deze dienstverleners zorgvuldig en binden deze contractueel aan de naleving van de vereiste technische en organisatorische maatregelen.

7. Links naar andere websites en social media

De websites van de Gustav Hensel GmbH & Co. KG kunnen links naar andere websites bevatten. De Gustav Hensel GmbH & Co. KG heeft geen invloed op de redactionele inhoud van externe websites en geen invloed op het feit of de beheerders van deze websites de bepalingen inzake gegevensbescherming naleven.

Onze internetpagina's bevatten geen plug-ins, maar wel links naar sociale netwerken, met name Facebook, Twitter en YouTube. Neem bij het gebruik van deze diensten de betreffende bepalingen inzake gegevensbescherming in acht.

8. Wijzigingen van de bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde te kunnen wijzigen met werking voor de toekomst. De actuele versie is altijd op de website beschikbaar. Bekijk de bepalingen inzake gegevensbescherming regelmatig en informeer u over de geldende bepalingen.


Laatst bijgewerkt: 05–2018

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG