Datová pomůcka – ochrana osob

Datenscheibe

Výpočet a stanovení maximální dovolené délky vedení ohledem na podmínky samočinného odpojení podle DIN VDE 0100-410 (Leden 1997) a úbytek napětí (2,5 %) podle DIN VDE 0100-520.
Dodržení podmínek samočinného odpojení v případě poruchy.

Podle doby vypnutí, ochranných opatření, impedance smyčky.

  • podle jmenovitého proudu a ochranných opatření proti působení nadproudu.
  • pro jističe charakteristiky B a nožové pojistky charakteristiky gL/ gG
  • stanovení maximální délky vedení
  • při úbytku napětí 2,5 % pro střídavý třífázový proud

Podmínky jištění:

  • Ochrana před nebezpečným dotykem
  • Ochrana elektrické funkce
    Pozor: je nutné dodržovat podmínky pro jištění vedení!
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook