Mi-Verteiler

 • Oblast použití: Venkovní instalace

  Podrobnosti: Produkty firmy Hensel lze použít v hornictví, kde nejsou kladeny žádné požadavky na ochranu před výbuchem a jiné zvláštní požadavky pro hornictví.

   
 • Objekt: Důlní závod, Polsko

  Oblast použití: Instalace v drsné atmosféře dolu

  Podrobnosti: Všeobecné elektrické napájení pro klimatizaci, osvětlení, výtahy atd.

  Požadavky: Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolná vůči korozi. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Skříň s ochrannou izolací

   
 • Objekt: Důlní závod, Čína

  Oblast použití: Instalace v provozech, které jsou přiřazeny k hornictví

  Podrobnosti: Všeobecné elektrické napájení k zachování výrobních postupů v dole v kombinaci s generátorem

  Požadavky: Trvale bezporuchové elektrické napájení zvláště pro práci pod zemí. Dodatečné generátory zajišťují elektrické napájení pro případ, že bylo normální elektrické napájení vypnuto. Mi - System poskytuje v kombinaci s generátorem co největší bezpečnost v elektrickém napájení.

   
 • Objekt: Uhelný důl, Česko

  Oblast použití: Instalace v drsných okolních podmínkách

  Podrobnosti: Mi - rozváděč s vestavěnými tlačítky a kontrolkami k řízení výrobních postupů

  Požadavky: Modulární systém skříně s vysokou ochranou před vlivy okolí. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Skříň s ochrannou izolací v třídě ochrany II, které se nelze zříct v oblastech s uhelným prachem, nečistotou a vlhkostí.

   
 • Objekt: Zinkový důl, Polsko

  Oblast použití: Instalace v drsných, prašných okolních podmínkách

  Podrobnosti: Rozváděč je zde vystaven extrémně velkému množství prachu a nečistoty.

  Požadavky: Modulární systém skříně s krytem pro každé skříň zvlášť, aby bylo možné v případě potřeby otevřít pouze jednotlivé oblasti rozváděče, všechny ostatní oblasti však zůstaly zavřeny a chráněny před prachem. Tím se počet výpadků v důsledku poškození prachem u hlavních jističů značně sníží. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě, vysoká rázová pevnost, odolný vůči teplotě a UV, odolný vůči korozi.

   
 • Objekt: Závod na větrné turbíny v Indii

  Oblast použití: Instalace v průmyslové atmosféře

  Podrobnosti: Nezbytné CEE zásuvky jsou integrovány do systému rozváděče

  Požadavky: Modulární systém skříně s vysokou ochranou proti povětrnostním vlivům. Krytí IP 65: prachotěsná a s ochranou proti vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolná vůči korozi. Skříň s ochrannou izolací

   
 • Objekt: Čističky pro těžbu ropy, Kuvajt

  Oblast použití: Nechráněná vnější instalace v podmínkách pouště

  Podrobnosti: Mi - rozváděč se závěsným víkem k řízení čističek.

  Požadavky: Těžba ropy vyžaduje spolehlivé a efektivní strojní zařízení a systém skříně s vysokou ochranou proti extrémním okolním podmínkám.
  Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi a UV.

   
 • Objekt: Překladiště ropných a plynových produktů, Indie / Dubaj

  Oblast použití: Chráněná instalace v drsných okolních podmínkách

  Podrobnosti: Mi - rozváděč k řízení a elektrickému napájení čerpadel pro naložení a vyložení tankerů, vlaků atd. Mi - rozváděč je chráněn střechou.

  Požadavky: Čerpací stanice jsou nezbytné, aby bylo možné držet tlak ve vedeních na konstantní úrovni. Elektrické napájení takových zařízení musí být spolehlivé a efektivní a měření proudů kapaliny, energie, tlaků a jiných parametrů je nezbytností. Pro bezpečné elektrické napájení čerpadel překladiště na zemi nebo také pro celkové místo produkce jsou zapotřebí modulární systémy skříní, které lze použít jako jednotlivá rozváděče, ale také jako kompletní rozvodny. Transparentní kryty jednotlivých skříní slouží pro jednoduché čtení instalovaných vestavěných a měřicích přístrojů.

  Robustní skříň z polykarbonátu v krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08), odolné vůči korozi a UV. Skříň s ochrannou izolací

   
 • Objekt: Ropná rafinerie, Polsko

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace v drsných okolních podmínkách

  Podrobnosti: Mi - rozváděč pro decentrální elektrické napájení spotřebitelů mimo oblasti ohrožené výbuchem. Rozváděč je chráněn střechou.

  Požadavky: Systém skříně s vysokou ochranou proti povětrnostním podmínkám pro elektrické napájení bez přerušení výrobních postupů. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi. S ochrannou izolací

   
 • Objekt: Čerpací stanice pro konečné spotřebitele, Česko / Indie

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace

  Podrobnosti: Standardizovaný Mi - rozváděč s ochrannou střechou pro elektrické napájení čerpacích stojanů, osvětlovacích a jiných zařízení jako např. automyček a kamerových zařízení.

  Požadavky: Systém skříně s vysokou ochranou proti povětrnostním podmínkám pro elektrické napájení bez přerušení výrobních procesů. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi. S ochrannou izolací

   
 • Objekt: Výroba cementu, Indie

  Oblast použití: Instalace v jedné z nejprašnějších a nejtěžších průmyslových atmosfér

  Podrobnosti: Modulární systém skříní s jednotlivými kryty umožňuje otevření určitých připojovacích prostor, zatímco ostatní jsou bezpečně zavřeny a zakryty.

  Požadavky: Typově zkoušené rozváděče dle IEC 60 439-1. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu.

   
 • Objekt: Chemický průmysl, Česko

  Oblast použití: Venkovní instalace

  Podrobnosti: V provozech chemického průmyslu jsou často zapotřebí místní řešení elektrického napájení pro decentrálně umístěné motory, čerpadla, ventily, osvětlení atd.

  Požadavky: Typově vyzkoušené rozváděče dle IEC 60 439-1. Modulární systém skříní, který se flexibilně přizpůsobí současným prostorovým možnostem na místě.
  Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě, vysoká rázová pevnost, odolný vůči teplotě a UV, odolný vůči korozi.

   
 • Objekt: Textilní závod v Indii

  Oblast použití: Instalace v průmyslové atmosféře (interiér)

  Požadavky: Prach, který vzniká při mechanických výrobních postupech, vyžaduje neprodyšnou skříň ve vysokém krytí pro bezpečné zásobování energií a nepřerušovaný výrobní proces.

   
 • Objekt: Mobilní elektrické napájení na staveništích budov, ulic, tunelů atd.

  Oblast použití: Venkovní instalace na staveništích během doby stavby

  Podrobnosti: Kovový rám pro mobilní instalaci a s ochrannou střechou, se zásuvkami CEE pro přímé elektrické napájení na místě

  Požadavky: Typově zkoušené rozváděče dle IEC 60 439-4. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní, stabilní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi.

   
 • Objekt: Vzletová dráha na letišti v Indii

  Oblast použití: Venkovní instalace

  Podrobnosti: Mi - rozváděč venkovní s ochrannou střechou

  Požadavky: Použití elektrotechnických produktů ve vysoké kvalitě pro bezporuchový letový provoz. Typově zkoušené rozvodky dle IEC 60439-1. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi a UV.

   
 • Objekt: Telekomunikace - mobilní rádiová technika, Ukrajina

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace

  Podrobnosti: Rozváděč vnější s ochrannou střechou

  Požadavky: Telekomunikace vyžaduje hustou síť telekomunikačních antén. Elektrická napájení takových zařízení se často nacházejí ve vnějším prostředí a vyžadují typově zkoušené rozváděče dle IEC 60 439-1 ve vysokém krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné proti korozi.

   
 • Objekt: Úpravna vody a čistírna odpadních vod v Číně

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace

  Podrobnosti: Mi - rozváděč s ochrannou střechou

  Požadavky: Elektrické napájení takových zařízení je často uspořádáno decentrálně a v některých oblastech je třeba počítat s výskytem agresivních plynů. Použité systémy skříní proto musí odpovídat těmto zvýšeným požadavkům.
  Mi - systém z robustního polykarbonátu je pro tyto drsné okolní podmínky vhodný.

   
 • Objekt: Rozvodna v Malajsii

  Oblast použití: Venkovní instalace

  Podrobnosti: Použití Mi - skříní jako krabicové rozvodky

  Požadavky: Modulární systém skříní pro flexibilní přizpůsobení současným požadavkům na místě. Typově zkoušené rozváděče dle IEC 60 439-1. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi a UV.

   
 • Objekt: Stanice metra v Nanjin a Tjan Jin, Čína

  Oblast použití: Venkovní instalace

  Podrobnosti: V administrativních budovách, halách technické údržby a stanicích metra bylo instalováno více než 1500 skříní rozvaděčů na zabezpečení dopravy a několik stovek kabelových krabicových rozvodek pro elektrické napájení. Chrání klimatizaci, zásobují systémy zabezpečovacího zařízení staničního návěstidla, zajišťují osvětlení a elektrické napájení veřejných světelných indikačních panelů.

   
 • Objekt: Úpravna vody a čistírna odpadních vod v Gdaňsku, Polsko

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace

  Podrobnosti: Mi - rozváděč v krytí IP 65 s ochrannou střechou pro venkovní instalaci
  K objektu patří navíc KV - malý rozváděč pro elektrické napájení v budově v krytí IP 54 a Mi - rozváděč s integrovanými elektronickými přístroji pro úlohy řízení a měření v celkovém projektu úpravny odpadních vod

  Požadavky: Stabilní skříň ve vysokém krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Vysoká rázová pevnost, odolný vůči korozi a UV.

   
 • Objekt: Zemědělství / jatka, Rusko

  Oblast použití: Instalace v drsných okolních podmínkách se zatížením amoniakem

  Podrobnosti: Na své cestě na jatka procházejí zvířata touto chodbou. Zde zůstávají několik dní, aby si odpočinula od převozu předtím, než se dostanou do výrobního úseku.

  Vlastnosti: Zvláštní zatížení amoniakovými plyny vyžaduje skříně z materiálu odolného vůči amoniaku, jako je tomu u systému Mi Farming. Modulární systém skříně ve vysokém krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi.

   
 • Objekt: Zemědělství / prasečí farma, Rakousko

  Oblast použití: Instalace v drsných okolních podmínkách se zatížením amoniakem

  Podrobnosti: Vysoké zatížení amoniakem ve výkrmu prasat

  Vlastnosti: Modulární systém skříně s vysokou ochranou proti okolním vlivům a amoniaku pro konstrukci větších rozvodů. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříní z polykarbonátu, odolná vůči korozi. Skříň s ochrannou izolací

   
 • Objekt: Zemědělství / chov dobytka, Ukrajina

  Oblast použití: Instalace v drsných okolních podmínkách se zatížením amoniakem

  Podrobnosti: Vysoké zatížení amoniakem. Řízení centrální dopravní linky pro odvoz kravského hnoje.

  Vlastnosti: Modulární systém skříně s vysokou ochranou proti okolním vlivům a amoniaku pro konstrukci větších rozvodů. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolná vůči korozi. Skříňs ochrannou izolací

   
 • Objekt: Zemědělství / jatka s průmyslovým zpracováním v Rusku

  Oblast použití: Instalace v drsných okolních podmínkách se zatížením amoniakem

  Podrobnosti: Elektrické napájení pro osvětlení, ventilaci, chlazení, topení a mnoho malých strojů v oblastech zatížených amoniakem.

  Vlastnosti: Modulární systém skříně s vysokou ochranou proti okolním vlivům a amoniaku pro konstrukci větších rozvodů. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi. Skříň s ochrannou izolací

   
 • Objekt: Přístaviště v jihovýchodní Asii

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace v drsných podmínkách přístavu

  Podrobnosti: Rozváděč je chráněn střechou.

  Požadavky: Tato instalace ve vzduchu s obsahem soli vyžaduje bezpečné instalační rozváděče odolné vůči korozi. Systém skříně s vysokou ochranou proti drsným okolním podmínkám. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolná vůči korozi a UV.
  Skříň s ochrannou izolací

   
 • Objekt: Přístavní areál v Nasha, Čína

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace v drsných podmínkách přístavu

  Podrobnosti: Integrované zásuvky CEE pro elektrické napájení chladicích kontejnerů

  Požadavky: Tato instalace ve vzduchu s obsahem soli vyžaduje bezpečné instalační rozváděče odolné vůči korozi. Systém skříně s vysokou ochranou proti drsným okolním podmínkám. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolná vůči korozi a 
  UV. Skříň s ochrannou izolací

   
 • Objekt: Podzemní parkoviště v České republice

  Oblast použití: Instalace v interiérech s vysokou vzdušnou vlhkostí

  Podrobnosti: Mi - rozváděč osazený CEE zásuvkami, elektrické napájení a ochrana vodičů je v rozváděči kombinována s CEE zásuvkou.

  Požadavky: Typově zkoušené rozváděče dle IEC 60 439-1. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolná vůči korozi.

   
 • Objekt: Obytná budova v Číně

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace

  Podrobnosti: Mi - elektroměrová rozvodnice k měření spotřeby proudu v různých bytech této obytné budovy. Modulární systém rozváděče umožňuje kdykoliv rozšíření podle individuálních požadavků.

  Požadavky: Systém skříně s průhlednými kryty pro jednoduché a rychlé přečtení elektroměrů, aniž by bylo potřeba otevřít skříně. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříně z polykarbonátu, odolná vůči korozi. S ochrannou izolací

   
 • Objekt: Elektroměrový rozváděč, Turecko

  Oblast použití: Elektroměrový rozváděč instalace

  Podrobnosti: Průhledné kryty pro jednoduché a rychlé přečtení elektroměrů, aniž by bylo zapotřebí otevřít skříně.

  Požadavky: Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolná vůči korozi a UV. Skříň s ochrannou izolací. Požární odolnost: Zkouška žhavým vláknem s 960°C, nehořlavý a samozhášecí, jak je vyžadováno pro použití ve veřejných budovách.

   
 • Objekt: Univerzitní budova v Indii

  Oblast použití: Chráněná vnější instalace

  Podrobnosti: Mi - rozváděče jsou smontovány zády k sobě a zásobují různé budovy univerzity v Indii proudem. Vestavěné komponenty jsou chráněny střechou před povětrnostními vlivy.

  Požadavky: Stabilní systém skříně pro vnější instalaci ve vysokém krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti tryskající vodě. Vysoká rázová pevnost, odolný vůči korozi a UV.

   
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook