Hornictví

Hornictví je průmyslové odvětví, pro které platí zvláštní a těžké podmínky (obzvláště pro hlubinný důl). Pro téměř všechny produkty, které se používají v oblasti důlního závodu, jsou bezpečnost, spolehlivost, vysoká zatížitelnost a vysoká krytí IP základními požadavky.
 • Oblast použití: Venkovní instalace

  Podrobnosti: Produkty firmy Hensel lze použít v hornictví, kde nejsou kladeny žádné požadavky na ochranu před výbuchem a jiné zvláštní požadavky pro hornictví.

   
 • Objekt: Důlní závod, Polsko

  Oblast použití: Instalace v drsné atmosféře dolu

  Podrobnosti: Všeobecné elektrické napájení pro klimatizaci, osvětlení, výtahy atd.

  Požadavky: Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolná vůči korozi. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Skříň s ochrannou izolací

   
 • Objekt: Důlní závod, Čína

  Oblast použití: Instalace v provozech, které jsou přiřazeny k hornictví

  Podrobnosti: Všeobecné elektrické napájení k zachování výrobních postupů v dole v kombinaci s generátorem

  Požadavky: Trvale bezporuchové elektrické napájení zvláště pro práci pod zemí. Dodatečné generátory zajišťují elektrické napájení pro případ, že bylo normální elektrické napájení vypnuto. Mi - System poskytuje v kombinaci s generátorem co největší bezpečnost v elektrickém napájení.

   
 • Objekt: Uhelný důl, Česko

  Oblast použití: Instalace v drsných okolních podmínkách

  Podrobnosti: Mi - rozváděč s vestavěnými tlačítky a kontrolkami k řízení výrobních postupů

  Požadavky: Modulární systém skříně s vysokou ochranou před vlivy okolí. Vysoká rázová pevnost (IK 08) a robustní skříň z polykarbonátu, odolné vůči korozi. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě. Skříň s ochrannou izolací v třídě ochrany II, které se nelze zříct v oblastech s uhelným prachem, nečistotou a vlhkostí.

   
 • Objekt: Zinkový důl, Polsko

  Oblast použití: Instalace v drsných, prašných okolních podmínkách

  Podrobnosti: Rozváděč je zde vystaven extrémně velkému množství prachu a nečistoty.

  Požadavky: Modulární systém skříně s krytem pro každé skříň zvlášť, aby bylo možné v případě potřeby otevřít pouze jednotlivé oblasti rozváděče, všechny ostatní oblasti však zůstaly zavřeny a chráněny před prachem. Tím se počet výpadků v důsledku poškození prachem u hlavních jističů značně sníží. Krytí IP 65: prachotěsný a s ochranou proti vodě, vysoká rázová pevnost, odolný vůči teplotě a UV, odolný vůči korozi.

   
 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook