Kabelové krabicové rozvodky

K 1204

  • 16-150 mm², Cu/Alu 3~
  • se svorkami
  • 4pólové na každý pól 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², vodiče se zasunou do šroubové svorky, technika připojení svorek viz Technická příloha DK-kabelové krabicové rozvodky
  • plombovatelná
  • kabelové vývodky, montážní příruby a další příslušenství nutno objednat samostatně
  • hliníkové vodiče musí být před připojením upraveny způsobem odpovídajícím technickým doporučením (viz Technické informace). Dotažení spojů hliníkových vodičů musí být v pravidelných lhůtách
    kontrolováno, nejpozději však po 6 měsících.
  • pro chráněné instalace
  • barevný odstín: šedá, RAL 7035
default message