Výpočetní nástroj k ověření přípustného zvýšení teploty

Důkaz zkouškou přípustného zvýšení teploty dle DIN EN 61439-1 oddíl 10.10

Typ / Teplota

Instalovaný ztrátový výkon vestavěných přístrojů

2.1 Vestavěné spotřebiče HENSEL (původní výrobce)

 

2.2 Vestavěné přístroje od výrobce výkonového rozváděče

 

Instalovaný ztrátový výkon přípojnic

Popis
 
Přípojnice 250 A (5pólová)
Přípojnice 400 A (5pólová)
Přípojnice 630 A (5pólová)
 

Vyzářitelný ztrátový výkon skříně (hodnoty teploty: viz bod 1; hodnoty jsou platné pro všechny typy instalací)

 

smontované skříně

Data objektu (volitelné)

HENSEL přebírá záruku za výpočet hodnot, nikoli však za hodnoty zadané uživatelem.

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook